Pogánykő

Egy Ars Magica conventus mindennapjai a XII. századi Magyarországon.

7. játékülés 1. rész

2012.12.03. 11:50 Donatus a Jerbiton

Mivel elég hosszú ülés volt, két részben teszem fel, a második lesz az akciódúsabb.

Chrisagon, Donatus és Vid játékosai voltak jelen.

Miután a csapat visszatért Győrből, a könyveket és a viseket lajstromba vették. A kehellyel egyenlőre nem foglalkozik egyik varázsló sem, azt tudják, hogy mágikus, de a vizsgálatát későbbre halasztották. A héber nyelvű tekercseket megkapta Menyhért, nézze át, mik azok. A varázslók ismét a műhelyben töltik idejük nagy részét, próbálva behozni a lemaradásukat.

Nyár vége felé, Szent Ilona napján megjelent a conventusnál egy varázsló, Marót scholae Bonisagi, aki magát Tölgyerdő primusának nevezi. Egyik társa, Cornélius már találkozott valamelyikükkel egy certamen alkalmával, sajnos most volt csak ideje felkeresni az új conventust, és üdvözölni a Tribunáléban.

Mivel a torony még épül, Chrisagon, mint Pogánykő primusa a platón álló nagy fa alatt felállított asztalnál fogadta varázslótársát, és a munkájukat megszakítva a varázslók is megjelentek üdvözölni. Mikor bemutatkoztak Marótnak, és Vidre kerül a sor, közölte vele, reméli elhagyta az anyaconventusa lázadó szellemét. Gratulált nekik, amiért sikerült újraalapítani ezt a valamikori conventust, érzi hogy jó aurája van a területnek. Úgy tudja, hogy valami ősi átok tette tönkre, reméli hogy ez már nem hat. Gratulált ahhoz is, ahogy megszerezték, hiszen amennyire ő tudja, ezt a conventust Johannesnek kellett volna újraalapítania a társaival együtt, de az utolsó, még élő conventustag sajnos már meglehetősen szenilis volt ahhoz, hogy ez így történjen. – Itt a varázslóink eléggé meglepődtek, mivel Trebonius csak annyit közölt velük az elején, hogy tud egy helyet, ahol a conventus megalapítható, a tulajdonjoga is rendben van. Persze erről nem szóltak vendégüknek. - Ugyanakkor becsmérlő megjegyzéseket is tett a felszerelés hiányára, arra, hogy a torony is csak épül, és a varázslók kunyhókban tanulnak. Megjegyzi, hiába kezdők és most szabadultak ki a mestereik fennhatósága alól, nem kellett volna Győrben olyan látványosan nekirontani a johannitáknak, bármilyen okuk is volt rá, gondolhattak volna a Rendre is. A Tribunálé vezetőinek nem csekély munkát okozott lecsillapítani a kedélyeket. Most a Tribunálé legtöbb varázslója úgy látja, hogy meg kellene rendszabályozni az új conventust, páran még Trinunálium összehívásán is gondolkodtak, amit ő túlzásnak tart.  Ő is volt kezdő varázsló egy új conventusban, ismeri a szabadság érzését, és veszélyeit is, ezért hajlandó felajánlani Tölgyerdő támogatását. Nem kér érte semmi lehetetlent, nekik ajándékoz egy könyvet és 5 évig évente 5 vist ad kölcsön. Az ötödik év lejártát követően ezt a vis mennyiséget évente 4 darab formájában kérik vissza, és kétévente egy könyvet is kell a conventusa számára írniuk. Valamint, míg le nem törlesztik a kölcsönt, a Tribunáliumokon úgy szavaznak, ahogy Tölgyerdő. 

Chrisagon végig udvarias és higgadt maradt, végül abban állapodtak meg, ha a conventus varázslói döntöttek Tölgyerdő ajánlatáról, akkor tájékoztatják Marótot. Megebédeltek, a téma általánosságban a Rendről folyt, majd Marót elköszönt és távozott. A falu lakói sem jönni, sem menni nem látták az idegent.

A varázslók egyhangúan pofátlannak minősítették Tölgyerdő ajánlatát, hiszen így több mint tíz évig nem lennének a maguk urai. Véleményük szerint annyira nem rossz a felszerelésük, hogy el kelljen fogadniuk ezt a „segítséget”. Ráadásul, Győrben elég komoly vistartalékot szereztek vissza, és a könyveik is erősek ahhoz, hogy ne vegyék komolyan Tölgyerdő ajánlatát.

Szent Mihály havának elején, még a szüret megkezdése előtt Commodus több környékbeli földesúrnak vadászatot szervezett. A vadászatra Velemből indultak, a sátrakat is itt, a falu szélén állíttatta fel a földesúr. Reggel aztán megkezdték a hajtást, főleg szarvast, vaddisznót öltek le, de egy bölény is terítékre került.

Mindszent hava elejére a torony újabb két szintje készült el ideiglenesen. Még mindig zsúfoltan élnek, de mégis több a hely. A csatlósok és a bajtársak egy része az első szinten, a nagyteremben alszik, a többi csatlós a torony alatti teraszon felállított kunyhókban lakik. A nagyterem sarkából indul egy csigalépcső, mely végigfut a torony tetejéig. A második szinten található a varázslók boltíves tanácsterme, innen egy nagy nagyobb és két kisebb szoba nyílik, az egyik kis szobában Katarina, a másikban Don Bosco atya és Menyhért, a zsidó orvos alszanak, a nagyobbik szobában Trebonius és Commodus. A következő szinten két nagyobb és egy kisebb szoba került ideiglenesen kialakításra, az egyik szobában Vid és Chrisagon, a másikban Donatus és Euphemios alszanak. A kisebb szobában helyeztétek el a viseket és a könyveket, valamint a Jupiter pap fejékét, és a Győrben talált serleget. A következő szinten egyelőre három helyiséget alakítottak ki, kettőben már áll egy-egy egyszerűbb műhely, míg egyben olvasni lehet. Így, kis szervezéssel egyszerre két varázsló tud műhelyben kísérleteket folytatni, míg a többi varázslónak is akad helye olvasni, és így fejlődnie. A további tervekben, a torony elkészülte után egy palotaszárny építése szerepel, illetve egy fal felhúzása. Az, hogy ez a fal (ideiglenesen) fából, vagy kőből épüljön, még vita tárgya. A kő erősebb, viszont a fa paliszád is valamilyen védelmet adhatna ideiglenesen, viszont a bányászott kőből rögtön lehetne a palotaszárnyat építeni, és az nem a falra menne el egy ideig.

A hónap közepén újabb látogatójuk érkezett. Egy borongós, esős késő délutáni órában az őrök jelentették, hogy egy hölgy, két katona és egy gyerek bukkantak elő az erdőből. A Tremere Tomithea, akit Coeris küldött, érkezett a tanítványával. Alacsony, vékony barna nő, se melle, se feneke, díszes ruházatban. Chrisagon szívélyesen fogadta a hölgyet, aki mentegetőzött, hogy nem akar az embereivel zavarni egy alakuló, szegény conventusban. Szívesen alszik ő is a közös helyiségben. Ezt persze Chrisagon nem engedte, és így a látogatóval Katarina osztotta meg a szobáját.

Vacsora alatt Tomithea beszél nektek Coeris dicső múltjáról, nagyságáról. Laboratóriumairól, tornyairól, könyvtáráról dicsekedett. Természetesen ezt mindig akkor, mikor szembesült a conventus állapotával. Pl. megjegyezte, hogy a köznép nem ehet együtt a varázslókkal és bajtársaikkal, a varázslóknak saját szintjük van, a vezetőnek saját tornya, stb. Vacsora után megkérte a varázslókat, hogy másnap reggeli után gyűljenek össze a tanácstermükben, már ha van ilyen. Elnézést kért, de az egész napos utazás és a hozzá kapcsolódó varázslatok fárasztóak voltak, így hamar lepihent. Varázslóink már előre sejtették miért jött, valószínűnek tartották, hogy úgyis elutasítják az ajánlatát, de kíváncsiak voltak, mit üzen Coeris. Az is egyértelmű volt számukra, hogy Tomithea nem élt soha Coerisen kívül, így fogalma sincsen, milyen egy újonnan alakult conventus élete.

A reggelit követően a tanácskozóteremben folytatódott a nap. Tomithea egyedül a tanítványát engedte még be a terembe, mindenkit, aki nem tagja Hermész rendjének, elküldött. Majd közölte a varázslókkal, hogy Markvard, a Tribunálé Primusa nem vette jó néven, amiért nem keresték meg a conventus alapítása kapcsán, de természetesen megbocsátja ezt az udvariatlanságot. Chrisagon rögtön vitába is szállt vele, hogy nem kell előzetesen megkeresni a primust, elég ha csak a Tribunáliumon jelentik be conventus alapítását, ráadásul ők újraalapítottak egy conventust. Tomithea szerint az újraalapítás joga kétséges, nem ártott volna ha tesznek egy tisztelgő látogatást. Ugyanakkor, nem céljuk az ellenségeskedés, a rendnek meg kell erősödnie, így támogatnak minden új conventust. Támogatást ajánlott fel, vist és könyveket, cserébe együttműködést vár el. Előadott egy szöveget Coeris vágyáról, hogy a Tribunálén belül rendben menjenek a dolgok, hiszen Hermész rendjének az a célja, hogy fejlődjön. Ehhez el kell fogadni azt, hogy van egy conventus, aki tapasztalata és hatalma okán tudja hogy mi a jó a Rendnek és a Tribunálénak. Természetesen nem akar beleszólni egyik conventus ügyeibe sem, de el kell fogadni, ha iránymutatásokat ad. Reméli, ők nem lázadó típusúak, akik azt hiszik, már mindent tudnak és nincsen segítségük erre az iránymutatásra. Udvariasan, de fenyegetően felszólította a varázslókat, hogy úgy dolgozzatok, amennyiben a következő Tribunáliumon nem kapják meg az engedélyt a conventus alapításához, akkor azt el kell hagyniuk. Természetesen nem most kell dönteni, de ha elfogadják Coeris segítő és óvó jobbját, akkor évente 5 egység vist kell adniuk, valamint 4 évente egy könyvet. Továbbá, be kellene fogadniuk egy Tremere varázslót, de szerencsére ennek a conventusnak a primusa is Tremere, így ettől eltekintenek, viszont kétévente Chrisagonnak fel kell keresnie Coerist az iránymutatásokért. Cserébe, ha jól mennek a dolgok, zavartalan az együttműködés, akkor betekinthetnek Coeris hatalmas könyvtárába, és akár varázstárgyakat is kérhetnek kölcsön. Ők kezdetnek két könyvet és 15 egység herbam vist ajánlanak fel a conventusbeli munka megindításához. 

Chrisagon udvariasan megköszönte a támogatás felajánlását, és megegyeztek, ha a conventus döntött, egy Mercerével üzennek. Nemsokára Timothea el is indult vissza Coerisbe, láthatóan nem volt elégedett.

A varázslók pedig úgy döntöttetek, hogy nem kérik egyik conventus támogatását sem. Chrisagon megy el decemberben az ignem visért, és ha Zordon Bércből ott lesz valaki, akkor beszél vele. Beatrice Zordon Bércből tavaly mesélte Treboniusnak, hogy teljes mértékben függetlenek Coeristől, bár nem volt könnyű ezt elérniük. (Ellenséges tündék, rablók, eltűnő visek)

Gwaihirt is felkeresték a visért, meg is kapták tőle, Szombathelyről pedig, a Győrben talált kőkulcs segítségével gond nélkül el tudták vinni a viseket, most nem csapott le a szürkület senkire. 

Chrisagon neki is vágott a dömölki útnak, ahol Szent Luca napján egy magas, vékony, negyvenes férfival találkozott, aki William scholae Bjornaeris néven mutatkozott be, mint Zordon Bérc varázslója. Hamarosan megérkezett Tölgyerdőből is a varázsló, ismét Cornelius. Chrisagon először Corneliussal vívott certament és könnyedén legyőzte. Williammal már meggyűlt a baja, de varázslónknak  sikerült legyűrnie a certamenben a nála jóval tapasztaltabb ellenfelét, így ismét Pogánykőé lettek az ignem visek. Ez a certamen elég látványosra sikeredett, a hó különböző alakzatban repülve betöltötte a teljes kürtőt. Utána elbeszélgetett Williammal, elmesélte a problémájukat, és közölte, hajlandó lenne felkeresni Zordon Bércet, a conventus primusával beszélne. William tájékoztatta, hogy a conventus primusa Lyella Ex Miscellanea, aki ezen a télen Bécsben tartózkodik, keresse fel ott. Így legalább nem kell az egész királyságot átutaznia, ő pedig küld egy üzenetet Lyellának.  Majd átváltozott sassá és elrepült, Forcos látta, amint Cornelius két katonája a varázsló vállára teszi a kezét, aki megpörget maga felett egy botot és mindhárman eltűnnek, Chrisagon pedig megkezdte többnapos útját vissza a conventusba.

Végül egy kép a XII. századi német viseletről.

12. századi német öltözet.jpg

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://poganyko.blog.hu/api/trackback/id/tr304944729

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.