Pogánykő

Egy Ars Magica conventus mindennapjai a XII. századi Magyarországon.

Az Erdélyi Tribunálé 407 éve

2013.01.15. 14:53 Donatus a Jerbiton

Kicsit hosszú, de jól bemutatja a Tribunálé országainak mozgalmas múltját. (A bizánci belháborúkat nem írtam hozzá, azok általában keleten, vagy magában a Városban történtek). 

 770. Tremere megalapítja Coerist.

790. Fehérkő alapítása.

795. Nagy Károly hadjáratát követően összeomlik az avar birodalom. Nyugati hittérítők megjelenése a Tribunálé északi részén.

806. A Bolgár Birodalom bevonul a Tribunálé déli részére. Az Adria partján Bizánc uralkodik. 

810. Sötéthalom conventus megalapítása, a Tribunálé északi részén, az Erdélyi Tribunálé megalakulása.

811-13. Bolgár-bizánci háború.

812. I. Mikhaél bizánci császár és Nagy Károly felosztják Dalmáciát.

827. Bolgár-frank háború, a bolgárok uralma a Tiszáig terjed. 

830. A Nagymorva Birodalom megalapítása.

843. A keleti Frank Királyság megalakulása.

852. I. Borisz a bolgár kán, megkezdi a birodalma megtérítését. Horvát-bolgár háború.

861. Tremere halála.

862. A magyarok először bukkannak fel a Tribunálé területén.

864. Bolgár-bizánci háború, horvát belháború.

867. Muszlim flotta támadja Raguzát és ostromolja 15 hónapon keresztül. 

888. Medvekő alapítása Erdély déli határán.

892. A magyarok Szvatopluk ellen harcolnak a Tribunálé nyugati és északi részén.

893. A magyarok a bolgárok ellen harcolnak a Tribunálé déli részén. I. Simeon kán a bolgárok cárja lesz. 

894. Bolgár-bizánci háború kezdete.

895. A magyar törzsek meghódítják a Tribunálé észak-keleti területét, a besenyők a Kárpátoktól keletre levő részeket.

896. Bulgária megkapja a mai Albániát és Macedóniát.

900. A magyarok meghódítják a Dunántúlt.

902. A magyarok elpusztítják a Morva Fejedelemséget.

907. A pozsonyi csatában a magyarok legyőzik az ellenük összefogó nyugati seregeket.  Elkezdődik a gyepű kiépítése.

912. A bolgár - bizánci háború újbóli kitörése.

917. Bolgár-szerb háború. Petar zsupán bolgár fogságba esik és meghal.

924. Bulgária elfoglalja Szerbiát.

925. I. Tomiszláv megalapítja a Horvát Királyságot.

926. Bolgár-horvát háború. , Simeon cár halála. Utóda I. Péter.

927. Caslav Konimirovic felszabadítja Szerbiát.

928. II. Trpimir a horvát király.

931. A szerbek elszakadnak a bolgár cárságtól.

935. I. Kresimir a horvát király.

945. Belháború Horvátországban, Miroszlav lesz a király.

949. Belháború Horvátországban, II. Kresimir lesz a király.

950. Henrik bajor herceg betör a Magyar Fejedelemség területére, Szerbia Bizánc része lesz.

960. Ostmark (Ausztria) megalapítása, Babenberg Lipót az őrgróf

967. Bizánci-bolgár háború.

968. I. Szvjatoszláv kijevi nagyfejedelem bizánci szövetségben megtámadja Bulgáriát és átveszi ott az uralmat. 

969. I. Stjepan lesz a horvát király, II. Borisz a névleges bolgár cár, I. Jóannész a bizánci császár.

970. Magyar kalandozás a kijevi fejedelem oldalán Bizáncban. Kijevi-bizánci, majd bolgár-bizánci háború, a cár bizánci fogságba esik. Bizánc elfoglalja Bulgáriát a nyugati részek kivételével. 

972. Aranytorony megalapítása a Bakonyban. Esztergom és Fehérvár alapítása.

973. Magyarország nyitása nyugat felé, megkezdődik a keresztény hitre térítése.

985. Határmenti csatározások a magyarok és a németek között.

995. Feketevíz alapítása.

996. Szvetoszláv a horvát király, három éves belháború Horvátországban, Velence elfoglalja a partmenti városokat.

997. Belháború a Magyar Fejedelemségben. István (Vajk) a fejedelem.

1000. István magyar király trónralépése, a keresztény állam megalakulása. Belháború Horvátországban, III. Kresimir a király.

1001. Skarda megalapítása.

1002. Háború a bolgárok és Bizánc között, a magyarok Bizánccal szövetségben harcolnak.

1003. A szkizma háború kezdete. A Tremre és Flambeau ház varázslóháborút hirdet a Diedne ház ellen. A quesitorok hogy erősítsék korábban megrendült pozíciójukat, támogatják a háborút. Belháború Magyarországon.

1008. A Novgorodi Tribunálé megalapítása, belháború Magyarországon.

1009. Medvekő elpusztítása a szkizmaháborúban.

1011. A Diedne Sötéthalom elpusztítása.

1012. A szkizma háború vége. A Tremere és a Flambeau ház kiírtja a Diedne házat, de súlyos veszteségeket szenvednek közben.

1014. Bizánc a Balkánon hódít, harcban áll a bolgárokkal és a szerbekkel. 

1018. A magyarok a lengyelekkel hadakoznak. Bulgária véglegesen megszűnik és Bizánc része lesz. II. Baszileiosz győzelmeivel 400 év után ismét a Duna Bizánc északi határa.

1020. Testvére megölésével vádolva a pápa megvonja a horvát király koronáját, amit később visszakap, miután 12 nemes mellette esküdött.

1028. Belháború Magyarországon.

1030. A németek Magyarországra törnek, I. István (nem a magyar) a horvát király.

1035. István zsupán függetleníti a mai Montenegrót (Zetát) Bizánc uralma alól.

1038. István király halála, Péter király trónra lépése Magyarországon.

1040. Bolgár lázadás a Balkán nagy részén és annak véres leverése.

1041- 44. Belháború Magyarországon, Aba Sámuel a király, majd ismét Péter.

1046. Belháború és pogánylázadás Magyarországon, I. András trónra lépése. Aranytorony sámánok általi elpusztítása, mely cselekmény felbőszíti a Tremere ház jelentős részét. .

1047. A Tremere ház szakadása a Tribunálé területén. Medvekő újraalapítása Felhőszirt néven.

1050, 51, 52. Németek támadnak Magyarországra. A horvátok elfoglalják Boszniát és Bizánctól Dalmáciát. 

1052. Mihály montenegrói zsupán király lesz.

1055 Az úzok letelepednek a Kárpátoktól keletre.

1058. IV. Kresimir a horvát király.

1059. Magyar-bizánci háború.

1060. Belháború Magyarországon, I. Béla trónra lépése.

1063. Német betörés Magyarországra, Salamon király trónra lépése.

1064. Magyar bizánci háború, úzok törnek be a Balkánra.  

1068. Az úzok betörnek Magyarországra.

1069. A csehek betörnek Magyarországra

1070. A kunok legyőzik az úzokat és betörnek a Magyar királyságba.

1071-72. VII. Mikhaél a bizánci császár. A bolgárok fellázadnak Bizánc ellen. Bizánci-magyar háború, belháború Magyarországon.

1074. Belháború Magyarországon, I. Géza trónra lépése. A normannok megtámadják Horvátországot, több várost elfoglalnak, a királyt is elfogják, aki meghal a fogságban. Két évig nincs jogszerű király az, országban.

1076. Dmitar Zvonimir a horvát király, visszaszerzi a partmenti városokat.

1077. I. László trónra lépése Magyarországon. Velence elűzi a normannokat és magáénak tartja meg a horvát városokat.

1080. Magyar-bizánci háború, magyar győzelemmel. Vukan szerb zsupán területeket szabadít fel bizánci uralom alól.

1082. Belháború Magyarországon, Salamon király bebörtönzése.

1084. Horvát-bizánci háború.

1086. Besenyők támadnak Magyarországra.

1089. II. István a horvát király. 

1090. Balkáni besenyők a bogumilokkal szövetségben, Bizáncban pusztítanak.

1091. Belháború Horvátországban, a magyarok meghódítják Horvátországot és Árpád herceg lesz a király, akit a helyiek nem fogadnak el. A kunok betörése Magyarországra.

1093. Svacic Péter lesz a horvát király, aki elűzi Árpádot. Horvát-magyar háború 1097-ig.

1095. Könyves Kálmán trónra lépése Magyarországon. Az. I. keresztes hadjárat meghirdetése.

1096. Keresztesek átvonulása a Tribunálé területén, összecsapások a keresztesek és a magyarok között. Feketevíz keresztesek általi lerombolása.

1097. Horvátországot a magyarok végleg meghódítják több dalmát várossal együtt, Könyves Kálmán a horvát király.

1099. Feketevíz újraalapítása.

1105. Dalmáciát meghódítja Kálmán király. Pogánykő elődjének, Szelestetőnek a megalapítása.

1106-08. Belháború Magyarországon. A németek Magyarországra törnek.

1109. Csehek támadnak Magyarországra.

1115. Belháború Magyarországon, Árpád és Béla hercegek megvakítása.

1116. II. István lép a magyar trónra, a csehek betörnek az országba.

1117. Harcok Magyarország és Velence között.

1119-21. Osztrák- magyar háború. 1120. A garabonciások elpusztítják Szelestetőt.

1122. A besenyők ismét Bizáncot dúlják. A II. Joannész által legyőzött besenyők letelepednek Magyarországon.

1127-30. Magyar-bizánci háború, magyar győzelemmel ér véget.

1130. Tölgyerdő alapítása.

1131. II. (Vak) Béla trónra lépése, 1132-ig belháború Magyarországon.

1136. Magyar-bizánci háború, magyar győzelemmel.

1138. Ráma (Bosznia északi része) magyar meghódítása.

1141. II. Géza trónralépése Magyarországon

1143. I. Mánuel a bizánci császár.

1146. Belháború Magyarországon, osztrák-magyar háború.

1147. A második keresztes hadjárat csapatai átvonulása a Tribunálé területén.

1149-50. Szerb-bizánci háború, Szerbia meghódol Bizáncnak.

1152. Bizánc betör Magyarországra.

1155. Bizánci-magyar háború, Zordon bérc alapítása.

1156. Ausztriából hercegség lesz.

1162. III. István trónralépése, belháború Magyarországon, II. László ellenkirály megkoronázása.

1163. II. László ellenkirály halála, IV. István ellenkirály trónra lépése. Béla magyar herceg Bizáncba megy, mint Mánuel császár leendő örököse. 

1165. IV. István halála, bizánci-magyar háború, mely Bizánc győzelmével ér véget.

1166-67. Bizánci-magyar háború, a magyarok visszafoglalják Dalmáciát.  I. Nemanja István lesz a szerb fejedelem - Raska nagyzsupánja - bizánci segítséggel. 

1171. Szigethalma alapítása.

1172. Farkaskő alapítása, III. István halála, III. Béla trónralépése Magyarországon.

1176. Pogánykő alapítása.

1177. Osztrák-magyar háború

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://poganyko.blog.hu/api/trackback/id/tr285019848

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.