Pogánykő

Egy Ars Magica conventus mindennapjai a XII. századi Magyarországon.

13. játékülés

2014.01.22. 11:26 Donatus a Jerbiton

A Tribunálium

Tehát, félúton hazafelé, Nis mellett megkapták a hírt, a Tribunáliumról. Nem lelkesedtek az ötletért, hogy ismét dél felé induljanak, de az első napirendi pont róluk szólt, úgy döntöttetek, mind elmentek.

Az út hosszú, fárasztó, Nistől Coerisig 17 nap, ennek nagy része keskeny, hegyi út. Nyakorján ismeri az utat, ő a vezetőjük. Gyalog vannak, pénzük már rég elfogyott, varázslatokkal oldják meg ezt a problémát és reménykednek, hogy a feldühödött eladó nem éri utol őket napnyugta után, a hírtelen eltűnő dénárok miatt. 

Egy folyó völgyében haladnak a meredek hegyfalak között, mikor Nyakorján szól hogy már közel vannak. A kis hegyi útból egy széles, jó minőségű út válik le, a probléma az, hogy ezt csak a varázslók látják, így a kísérőket úgy kellett átvezetni a sziklafalon. Megváltozott a táj is, gyümölcsfaligetek, kecske és birkanyájak mellett haladtak el, valamint több falun is átvágtak. Majd, a nem mágus karakterek egy ködfüggönyt láttak, amint megint át kellett vezetni őket. Ekkor meglátták magát Coeris is. Egy hegyoldalra fut fel a conventus, több szintből áll, legfelül, a hegycsúcson egy hatalmas, ős öreg toronnyal, mely körül 5 kisebb torony áll, ezek mind össze vannak kötve vele egy-egy függőhíddal. A második szinten kisebb, 3-4 emeletes tornyok találhatók. A többi szintet is erős kőfalak és tornyok veszik körbe, összesen négy szintből áll a conventus, az egész hegyoldalt beborítja. Megérzik a hely erős auráját, ami azért vissza is üt, ugyanis a vár alatti faluban az emberek közül elég sok tűnik torznak.

Mire az első kaputoronyhoz értek, már várja őket a fogadóbizottság, egy varázsló, egy tanonc és pár szolga. A varázsló Verus néven mutatkozik be, köszönti a társaságot a Tremere által alapított conventusban. Elnézést kér, amiért nem tud most több időt szánni rájuk, reméli, tudnak még beszélgetni a megnyitó előtt. A tanoncra bízza a csapatot, jó pihenést kíván, majd elindul a falu felé. A tanoncnak láthatóan nincs sok hátra neki a vizsgáig. Udvariasan köszönti a mestereket, majd elindul a következő szint felé. Előtte még, egy szolga lép mellé, és leválasztja a csatlósokat, láthatóan pontosan tudja, kik azok és kik a bajtársak. Őket egy épülethez kíséri, itt az egyik szinten egy nagyobb teremben kapnak szalmazsákot aludni, valamint van egy ládájuk, amibe elfér mindannyiuk holmija. A földszinten kapják majd meg naponta háromszor az ételüket, ha inni akarnak, van itt egy csapszék. Ha a mesterekkel kívánnak találkozni, akkor az egyik, zöld ujjast viselő szolgának szólnak, majd ő elkíséri hozzájuk a csatlóst, vagy elviszi üzenetét. Egyébként ez a legnagyobb szint, a conventus teljes kiszolgálása innen történik. Hatalmas istállók, raktárak, szállások a szolgáknak, veteményeskert, baromfik, ólak találhatók itt. 

A varázslók és a bajtársak tovább mentek a második szintre, ahol egy háromszintes vendégházhoz vezette őket a tanítvány. A varázslók egy-egy szobát kapnak az első szinten, a bajtársak mellettük egy szobát, így be is lakják ezt az emeletet. A tanonc elmondja, ők jöttek elsőnek. Intézi a fürdőt, a fürdőház itt van a közelben. A földszinten van az étkező terem, naponta háromszor kapnak meleg ételt, de bor, gyümölcs, sajt, kis harapnivaló mindig lesz ide kikészítve. Ha a Tremerék kívánják, tiszteletüket tehetik Tremere emlékművénél, a főtoronyban. Egyébként, a főtoronyban található a Ház (és a conventus) primusának a szállása, műhelye, magánkönyvtára, valamint a Tribunálé legnagyobb könyvtára, ide vis ellenében bemehetnek. (Ez nagyon nem tetszett Vidnek, aki többször is kísérletet tett a nap folyamán a könyvtárba történő bejutásra, sikertelenül.) Az öt toronyban él az öt legnagyobb hatalmú mágus. A többi varázsló a harmadik szinten él, a kisebb tornyokban, itt vannak a közösségi tereik is. Ők inkább maradjanak ezen a szinten, itt minden kényelem megtalálható. Itt már szökőkút is díszeleg, valamint van egy rózsakert, szőlőlugas, a kövezett út mellett virágok nyílnak. Pihenhetnek a fürdőházban, kimosathatják, megvarrathatják úti ruhájukat, vagy a megnyitóra hozott ruházatukat. (Ami a csapatnak nincsen, hiszen nem ide indultak. Valamelyikük meg is állapította, elég szakadtan fognak kinézni a többiekhez képest) 

Páran elmentek fürdeni, tényleg jólesett a többhetes út után egyet ejtőzni, majd a két Tremere (Chrisagon és Trebonius) meglátogatták Tremere emlékművét. A harmadik szinten már több épületet márvánnyal burkoltak, több szökőkút, csobogó is található itt.  A negyedik szint a legkisebb, a tornyokon kívül más nincs is itt, a tornyok és a fal között pázsit, murvás út, virágok. Az egész conventusból sütött a hatalom és a gazdagság. Mindenhol komoly őrség, erős fegyverzetű katonákkal. Látható, hogy nem mindenki mehet a felső két szintre, az itteni inasok a zöld ujjason kívül piros tabardot is viseltek. 

Még aznap este, vacsora után vendégük érkezett. Tomithea, akit pár éve már elküldött hozzájuk Coeris az ajánlatával, kereste fel őket, majd a tiszteletkörök után elmondta, hogy több conventus szerint jogtalan a működésük. Coeris persze hajlandó támogatni a felvételüket, ehhez 21 évig évi 5 vist kérnek, és együttműködést a conventussal. Chrisagon megköszönte a tájékoztatást, majd elutasította az ajánlatot. Tomithea ezt tudomásul vette, kellemes itt tartózkodást kívánt majd magukra hagyta a varázslókat.  

Másnap hajnalban valakik érkeztek a fölöttük levő szintre, a reggelinél aztán találkoztak is a tölgyerdei küldöttekkel, Maróttal és Nestével, valamint Neste tündér bajtársával és kísérőikkel. Meglepő módon ellenségeik (Coeris szövetségesei) kapták a fölöttük levő szobákat. Marót udvariasan köszönti a csapatot,  egész reggeli nagyon kulturáltan, bár visszafogottan zajlott, egyedül Vid morgott valamit az orra alatt. A eggeli befejezését követően Marót és Neste elköszönt, de Marót még az ajtóból annyi megjegyzést tesz, jól nézzenek körül, mert többet már nem kell jönniük ide Tribunáliumra. Majd hangosan közölte Nestével, hogy igyekszik, mert megbeszélt találkozója van Scardából Georgiussal, az ottani primussal. 

Nem sokkal azután, hogy befejezték a reggelit, egy tanonclány kereste fel őket, mestere, a zordon bérci Lyella örülne, ha fogadnák. Lyella hamarosan megjelenik, köszönti őket, majd gyorsan a lényegre tér. Jelenleg 58 szavazásra jogosult varázsló van a Tribunáléban. Ebből 26 szavazattal rendelkezik Coeris és két hű csatlósa. Az a szerencséjük, hogy szavazhatnak saját magukra, mint Hermész rendjének varázslói, akik itt élnek a Tribunáléban. Zordon Bérc persze támogatja Pogánykőt, a Bécsben kötött egyezség szerint. Próbálna még támogatókat szerezni, de elég bonyolult kapcsolatrendszer van ebben a Tribunáléban. Pl. ha Scarda megtudja, hogy ő támogatókat próbál szerezni, képes ellenük szavazni. Végig kell látogatniuk minden küldöttet, még akkor is, ha tudják hogy nem fogja támogatni őket. Véleménye szerint Vid anyaconventusa, Felhőszirt, mint Coeris fő ellenlábasa, és a tőle függő Szigethalma támogatni fogja a csapatot, de biztos kér érte valamit. A többi meg már csak rajtuk múlik.  

Mikor az ülés elején megkérdezi Markvard, ki az ki támogatja az új conventust, Chrisagon azonnal álljon fel. Mint teljes jogú varázsló, ezt megteheti. Ne kelljen egyetlen conventust sem abba a kellemetlen helyzetbe hoznia, hogy a támogatására vár. Vagy nem kapja meg azt, és akkor elbuknak, vagy ha megkapják a támogatást, akkor egy azzal haragos kapcsolatban levő conventus esetlegesen ezért dönt ellenük. Még annyit tud javasolni, amennyiben nem sikerül megszerezni a támogató szavazatokat, felajánlja, hogy legyenek Zordon Bérc filiáléja.  

Megköszönték a tanácsokat, még kicsit beszélgettek, majd Lyella is ment a dolgára, ők meg elkezdték a tervezést. Megállapodtak, Vid felkeresi a volt conventusát, ők meg végiglátogatják a többit.

Vid el is indult megkeresni Felhőszirtet, az ottani küldöttek előtte nem sokkal érkeztek meg. Mivel jó a viszonya volt otthonával, örömmel fogadják. Felhőszírtből Örs scholae Tremere a primus, a merinita Szellő, és a Björnaer Amacus van jelen, aki a tanítványával együtt érkezett. Viddel elbeszélgetnek sok mindenről. Mivel megegyeztek, hogy terjesztik legutóbbi kalandjukat, ő is beszámol nekik a bukott angyal bebörtönzéséről, majd ott marad ebédre is, és lassan a tárgyra tértek.Felhőszírt nem ajánlotta fel egyértelműen a támogatását, utalnak valamilyen, később behajtható szívességről, és szintén felajánlják, amennyiben elbukják az ügyet, lehetnek a filiáléjuk. Ugyanakkor Vid már sejti, megegyeztek.

Chrisagonék is elindultak a leszervezett találkozókra. Abban megegyeztek, hogy Coerissel és Tölgyerdővel nincsen értelme tárgyalni, Coeris másik csatlósát, Farkaskőt felkeresik udvariasságból. Zordon Bérccel rendben van, így megalapításuk szerint Scardát, Feketevízet, Farkaskőt és Szigethalmát kell felkeresni. Ott van még Fehérkő, egy isztriai Tél conventus, Coeris után a második, de ők már magasan tesznek arra, mi folyik a Tribunáléban, senki nem jött el tőlük. A nap folyamán Marótot többször is látták ismeretlen varázslókkal beszélgetni, általában akkor, mikor kijöttek valamelyik vendégházból.

Scardával kezdték, ez a dalmáciai conventus a harmadik legrégibb a Tribunáléban, és rajtuk  kívül az egyetlen, ahonnan minden varázsló eljött. Itt volt Georgius scholae Tremere, Dominicus scholae Bonisagi, Venceslav schole Bonisagi, Paulus scholae Verdituis és Erica scholae Bjornaer. Ők a leggazdagabbak, a renden belüli pletykák alapján inkább kereskedők, mint varázslók. De a pletykák szerint nekik van a legtöbb varázstárgyuk is. A tárgyalás nem volt egyszerű, végül abban állapodtak meg, hogy támogatásukért cserébe Agrippa északról nekik is beszerzi amit kérnek, és azt a Pogánykőnél szokásos árért veszik meg.

Feketevíz, a Száva mocsárvilágában megbúvó nyár conventus volt a következő. A Verditius Mattheus, a Flambeau Isaak és a Quesitor Scepa jöttek el. A Quesitor varázslónő félre is vonult Treboniussal beszélni. Velük elég hamar sikerült megegyezni, a támogatásukért cserébe a következő évben felkeresik Pogánykőt, és lemásolják az egyik, Győrből visszaszerzett könyvet. Természetesen ők is felajánlották, lehetnek filiáléjuk végső esetben.  

Farkaskőt a Tremere Philippos képviselte. Szimpatikus, fiatal férfi volt, conventusa 5 évvel idősebb. Kellemesen elbeszélgettek a Tavasz conventusok nehézségeiről, bár ő többször is megjegyezte, Coeris mennyit segített nekik. Vele természetesen nem tudtak megegyezni, de a tölgyerdeiekhez képest sokkal normálisabban viselkedett. Bár, ennek lehet hogy csak a conventusaik közötti nagy távolság az oka.

Utolsónak maradt Szigethalma, a náluk 4 évvel idősebb, Felhőszirttől függő conventus. Szigethalmát Bakos Ex Miscellanea, Cecilia Ex Miscellanea és Juiliana Scholae Bonisagi képviselték. Velük is meg tudtak egyezni, csereszerződést kötöttek. Évente mindkét conventusnak fel kell ajánlania 5 egység vist, cserére a másiknak, valamint kétévente egy-egy könyvet kicserélni egy évre, 5 éven át.

Úgy számolták, ha minden jól megy, meg lesz a többségük, hacsak Tölgyerdő és Coeris aknamunkája nem lesz sikeresebb. Viszont, azt is észrevették, a többiek nagyon sok mindent tudtak róluk és viselt dolgaikról. Este aztán, régi hagyományt követve mindegyik varázsló felkereste a házából valókat, amolyan házbuli alakult ki. Itt is elmesélték utolsó kalandjukat, csak hogy megmutassák, szüksége van a Rendnek rájuk. Volt aki hamar ágyba került, de Vid csak hajnalban érkezett vissza, a Bonisagusok olyan szinten belemerültek egy-egy mágiaelméleti probléma megvitatásába, hogy észre sem vették az idő haladását. Ez meg is látszott Vid aznapi viselkedésén.

 A reggeli után mindneki felvette a legjobb ruháját, ők pedig próbálták mágiával, legalább az adott napra tűrhetővé tenni a kinézetüket. Nem akarták illúzóval túlzásba vinni, inkább csak Herbam, Animalem és Terram varázslatokkal megtisztították a felszerelésüket, bevarrták a szakadásokat. A nyitányt jelző gong hangjára elindultak a harmadik szinten elhelyezkedő, új építésű nagy tanácskozóterem felé. Ez az épület a legutóbbi európai stílus szerint épült. Chrisagon, átutazva Franciaföldön már látott ilyent, a szentföldiek is ismerték, de a többieknek újdonság volta hatalmas csúcsíves üvegablakok sora, a boltívek kecsessége és a keskeny falak. Conventusonként léptek be a nagyterembe. Az ajtóban állt a Tremere Verus, ő szólította egyenként a varázslókat, akik szigilliumukat egy, az ajtó mellett elhelyezett kőre helyezték, és a szigillium felragyogott. Bent félkörben lépcsőzetesen kialakított kő padok, mindenkinek mutatják a helyét. Pogánykő kerül az ajtóhoz legközelebb, mint a legifjabb conventus. Elsőnek persze Coeris vonult be, minden varázslójával. Élükön Markvard, a Tribunálié Primusa.

Ő nyitotta meg az ülést. (Vid itt szólalt meg először, hangosan megkérdezve, ki ez az öreg) Markvard nagyon öreg, nagyhatalmú, éles eszű varázsló. Köszöntötte testvéreit, beszélt a Rend dicső múltjáról, hatalmas tudásáról. Majd elmondta a napirendet. Elsőnek egy új conventus létrejöttéről kell szavazni, utána pedig megtárgyalják a helyi püspök és az inkvizíció kapcsolatát, hiszen a pápa az Ad abolendam kezdetű bullájával azt a helyi püspökre bízta, célul jelölve meg az eretnekség kiirtását.

Elkezdődött az első napirendi pont, Markvard megkérdezte, ki támogatja Pogánykő conventusának megalakulását. Chrisagon fel is állt, és közölte hogy támogatja. Neki indokolnia nem kellett.  

A tölgyerdei Marót állt fel ellenzésképp, és meg is kapta a szót. Tölgyerdő kérte, hogy ne engedélyezzék a conventus megalakulását. Mindig öröm, ha a rend gyarapodik, de most, ez a gyarapodás inkább veszélyt jelenthet a rend részére. A fiatal varázslók belefolynak a világi dolgokba, hiszen katonákat küldött a conventus a magyar királynak az osztrák herceg és a bizánci császár elleni háborúihoz, ez utóbbi most is tart és a conventus emberei Béla királlyal menetelnek. A legsúlyosabb vétkük az, ismét felhívták a Rendre az egyház figyelmét a Tribunáléban, pontosabban Győrben, méghozzá elég látványosan, amelyet egy Johannita ostrom is követett.  (Videt többször is csendre kellett intenie Chrisagonéknak) 

Chrisagon, majd Euphemios kapott szót, ők természetesen megvédték a conventust. Előadták, a katonákat nem ők küldték, hanem a bírtok ura teljesíti vele a kötelességét. Győrbe a jogos tulajdonukért mentek el, az ostromot meg próbálták Jelek túlkapására kenni. Több coerisi varázsló is ellenük szólt, mind a nagyképűségüket, oktondiságukat hozta fel. Lyella pedig kijelentette, nem új conventus alapulásáról, hanem egy meglevő conventus újraalapításáról folyik a vita, ami szerinte ezért értelmetlen. Végül Vid is szót kapott. Beszédével végigsértve jópár varázslót, állt ki conventusa mellett. (Nagyon jól kijátszotta a szórakozottság és a politikai képesség hiánya jellemvonásait)

Majd következett a szavazás. Coeris, Tölgyerdő és Farkaskő ellenük szavaztak, Felhőszírt, Zordon Bérc, Scarda és Farkaskő mellettük.

Markvard elfogadta a bölcs döntést, majd azt javasolta, a fiatal csikó kordában tartása végett legyen joga egy „gyámot” küldeni Pogánykőbe, aki figyel arra, hogy a varázslók ne tűnjenek nagyon fel. Ezt felháborodva utasította el a Tribunálié, az előzőhöz hasonló arányban.

Ezek után Marót állt fel újra. Véleménye szerint csalással alakult meg, Pogánykő, mivel a földet a most Tölgyerdőhöz tartozó Johannesnek kellett volna megkapnia, csak éppen szegény öreg varázsló volt már szenilis volt, és ezt használta ki becstelenül Trebonius, mert nem hívta fel szegény öreget a tévedésére. Ráadásul, még okiratot is hamisítottak tulajdonjoguk tisztázására. Ugye tudja Trebonius, hogy a magyar király törvénye szerint a pecséthamisításért máglyahalál jár!?

Chrisagon nem engedte Treboniust szóhoz jutni, úgy vélte, jobb ha nem ő kezd magyarázkodni. Euphemios állt fel, és kérdezte meg, mi jogon dönti el azt a Tribunálium, hogy egy nagyhatalmú, bölcs öreg mágus hogy dönt. Valamint, azonnal bepanaszolta Tölgyerdőt, mivel egy jogos certamen után a megszerzett ignem vis eltűnt Trebonius iszákjából, és a nyomok egy tündéré voltak. Érdekes módon, Trebonius a Merinita Nestével vívta certamenjét, akinek tündér barátja van. A jelen levő Quesitor Scepa ígéretet is tett a vizsgálatra, ha az tényleg így történt, az a Kóda megszegését jelenti.

Ekkor feláll Philippos, és certament javasol a két vezető között. Amennyiben Chrisagon veszít, átadják Tölgyerdőnek a teljes induló készletüket. (Varázskönyvek, visek, pénz) Amennyiben Chrisagon nyer, ő nem kap semmit, hiszen egyértelmű, hogy a conventust Johannes elől szerezte meg. Pogánykő ellenkezett, de a többiek úgy döntöttek, Philippos ötlete jó, Marót választja a Technikát, Chrisagon a Formát.

Erre Vid megint felpattant, és certamenre hívta ki Philippost, ismét megsértve rajta kívül néhány másik varázslót is. 

Marót és Chrisagon látványos PeAq certamenje Chrisagon győzelmével végződött. Chrisagon elgondolkozott, megjelölje-e Marótot egy varázslattal, de úgy döntött, jóindulatot mutat a többiek felé.  

Következett a másik certamen, Vid meg is lepődött mikor felszólították hogy foglalja el a helyét, miért kell neki certament vívnia. CrIg certament vívtak, Vid le is győzte Philippost. Ö maga (és mi is) meglepődtünk, élete második certamenje volt, az elsőt el is vesztette az ignem visért. (Most viszont háromszor egymás után 1-est dobott, amit megfejelt egy 8-assal) Vid nem akarta megjelölni a vesztes felet, hanem odarohant az ájult Philipposhoz kétségbeesve, ő nem akarta ezt, azonnal segítsenek, hiszen szerencsétlen elájult.

A kis közjátékot követően Markvard szólalt meg ismét. Kérte, az első, formális napirendi pont után térjenek rá a lényegre, de a varázslóink ezt már nem tartották olyan fontosnak. Végül aznap és következő nap tárgyalták a püspöki inkvizíciót, eredmény nélkül. Csak megerősítették az eddigi óvintézkedéseket, kerülni a nagy tömeg előtti mágiát, kapcsolatokat építeni a püspöki udvarokban, stb.

Még volt egy nagy búcsúvacsora, majd Markvard bezárta a Tribunáliumot. Egy szigethalmi varázsló figyelmeztette őket, nehogy gyalogoljanak hazáig. Megmutatja azt, a Coeris védelmi vonalain kívül álló rúnakört, amelybe a Tribunálium alkalmával a Tribunálé varázslói és kísérőik jöhetnek, mehetnek a rúnakör és a conventusuk között, természetesen visért (Re, vagy Co) cserébe. Egy vis 4 fő, ez csak ilyenkor működik.  Nem akartak a varázslók - akik már február óta úton voltak - ismét heteket tölteni az utakon, így ezt az utazási módot vették igénybe, és pillanatok alatt Pogánykőtől vagy ötszáz méterre, az erdőben egy tisztáson jelentek meg.  

Kéretik a lenti képen eltekinteni a papi öltözetektől, főleg ami a bíborosi kalapokat illeti. A neten nincsen túl sok, varázslók tanácskozását ábrázoló kép:)

Tribunálium.jpg

 

2 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://poganyko.blog.hu/api/trackback/id/tr645774814

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ay Mama, Que paso 2014.02.08. 23:50:23

Szia!

Valaha én is Ars Magica-áztam, sőt ezt tartom a legjobb szerepjátéknak amivel találkoztam. Velemben és Bozsokon is jártam, így külön öröm volt olvasni a történetet. Szerteágazó, rendkívül jó a story, kihasználjátok a játék, minden szegmensét. Pár jószándékú megjegyzést teszek nektek:
- túl hamar felépültek az épületek, ok, hogy van kőbánya, de szerintem lényegesen lassabban épültek a kőépületek a korban
- vélhetőleg egy tél coventusra építettek egy tavaszt, ehhez képest túl nagy a jólét :)
sok a vis sok a könyv
- nem érzem, hogy bármiben is hiányt szenvednének, kb. mintha végtelen pénz lenne,
persze nem ismerem a felvett erényeiket
- érdekes, hogy a ti játékotokban nincs "vispiac", visccsere a tribunálét vezető coventusban pl., mi imádtuk és mindig változtak a váltási a váltási arányok
- könyvcsere sincs, persze lehet még nem kell
- az utak leírása helyett szívesebben olvasnék az apró részletekről, mi van a műhelyben, mühelynapló pl. és a téli öregedés dobásokról
- a lovagi torna is megdobhatja a játékot, pl. a gazdagabbak, falvakban, évi jövedelmekben fogadva rontottak egymásra :)
- legnagyobb dobásom 110en valamennyi volt, úgyhogy az úszóverseny nem meglepő van ilyen :)

jó olvasni, hogy ennyire odateszitek magatok, további jó játékot!!

Donatus a Jerbiton 2014.02.17. 14:43:51

Szia!

Köszi a kommentet, jó látni, valaki olvassa a blogot, és még élvezi is. :)

Az egészt játékkal az a gond, hogy ritkán, 2-4 havonta tudunk játszani, ezért már az elején eldöntöttem, nem állok a fejlődés útjába. Ezért is haladunk nagyléptékben, már 8 éve áll a conventus, és a kezdeti, környékbejáró játékokat leszámítva több év is eltelt a kalandok között. Így a játékosok is érzik, hogy fejlődnek, bár még mindig éri őket meglepetés, mikor el akarnak sütni egy-egy, más játékrendszerben közismert varázslatot, itt meg még nem megy nekik.

Ezért is inkább a kalandokat írom le, a műhelymunka úgy néz ki, hogy emilben megírom mennyi évszakot gondoljanak át, majd a következő játékülésen így is elmegy két óra a fejlődésre.
Visekkel, könyvekkel is hasonló a helyzet, jól is kezdtek velük, meg Győrben is jól jártak. (Meg mázlijuk is van, időnként egy-egy érzékeny karakter dob, megérez-e az útja során "kóbor vist", és nagyon jó a hibaszázalékuk) De nemsokára nem lesz értelme könyvből fejlődniük, és akkor jelentősen megcsappan a viskészlet. A viscserét most kezdtem el kidolgozni a Tribunáliumon, akárcsak a könyvekkel történő üzérkedést.

Az építkezésről annyit, hogy a torony állt, csak romos volt, mikor ideérkeztek, így pár év alatt rendbe tudták tenni. A palota felépítése ha jól rémlik, négy évet vett igénybe, és elég egyszerű épület, ezért is gondoltam azt, már elkészült. Az egész conventus egyszerű, dísztelen kívül-belül. Pénzük átlagos, de jelenleg mindet az építkezésbe ölik. Majd lesz nemsokára egy posztom, ahol leírom az egész vagyoni helyzetüket, amit próbáltam kicsit könnyíteni a lovagok bizánci hadjárataival, és bár nem jött ki a leírásban, a Balkánon hazavezető útjukon azért megszenvedték.

Az egész játékunknak a lényege az, hogy a középkori Európában bolyongjunk, és remélem ezt sikerül jól visszaadni.

Olvass minket sokáig tovább!

Donatus