Pogánykő

Egy Ars Magica conventus mindennapjai a XII. századi Magyarországon.

22. játékülés

2017.01.13. 12:29 Donatus a Jerbiton

Ismét játszottam, Euphemios mesélt.

Visszatértük után, Euphemios azonnal megkezdte a fiú tanítását. A többi varázsló is visszatért a műhelyébe, volt aki továbbra is varázslatok tanulásával töltötte az időt, míg mások, tanulva a történtekből, elkezdték megtervezni műhelyük védelmét, amit eddig jelentősen elhanyagoltak. Év végére meghalt a kiátkozott osztrák herceg, a szomszédban is normalizálódott a helyzet, miután megszűnt a pokoljárás.

1195 is eseményekben gazdag év volt a nagyvilágban. Izsák császárt megfosztotta a tróntól testvére, III. Alexiosz. Természetesen az öreg császárt meg is vakíttatta utóda, majd, miután ezt túlélte, egy kolostorba zárta. Feleségét, Margit magyar hercegnőt is kolostorba küldte az új császár, de félve nagyhatalmú apjától, neki nem esett bántódása. Konstantinápolyban napokig veszélyes volt az utcára kimenni, több gyújtogatás, gyilkosság is történt, de a conventus erről csak hónapokkal később szerzett tudomást. Ismét eszükbe jutott, hogy összeköttetést kellene teremteni valahogy a város és a conventus között, de megint elnapolták az ügyet.

Tavasszal, a Szent György napi vásárban, Sopronban hallották VI. Henrik német császár gaztettét, aki meggyilkoltatta a lüttichi püspököt, hogy tisztségét pénzért eladja. A császár elfoglalta Szicíliát, a 10 éves Vilmos királyt megvakíttatta, magát az ország királyává koronáztatta.

Nyáron Nagy Tribunálium volt, Chrisagon és Donatus vettek részt rajta. Ez sokkal nyugodtabb tribunálium volt mint az előző, a világi helyzet elemzésén kívül egy új conventus alapítására került sor.  Tőlük jó messze, a Duna torkolatában pár görög, és novgorodi fiatal varázsló – jórészt Tremere - conventust alapított, meglepő módon mind Coeris, mind Felhőszirt támogatta őket.

Bors nembeli Domonkos szlavón bán a Pogánykőtől kb. négyórányi gyaloglásra, Babaduri hegyén cisztercita monostort alapított. Mivel a bán nem tudott ígéretének megfelelően elzarándokolni a Szentföldre, ezt kívánta megváltani. Ezért 8 prédiumot, 300 márkát, 100 ökröt, 50 tehenet, 1000 birkát és 10 szolgaházat adományozott a heiligenkreuzi cisztereknek, hogy monostort építsenek.

A varázslók el is gondolkodtak, hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy ennyire közel hozzájuk szerzetesek költözzenek, végül úgy döntöttek, nem tesznek ellene, nehogy éppen ezzel hangolják maguk ellen a helyi hatalmasságokat.   

Baján felesége is az egyik, hozományként a házasságba hozott legelőt a monostornak ajándékozta.

Trebonius megkezdte unokaöccse képzését, Baján pedig legidősebb fiát a lékai templomosok gondjaira bízta.

1196-ban Szent György napján meghal III. Béla király, országos a gyász az egyik legnagyobb magyar király halála miatt. Bán nembeli Kalán pécsi püspököt vádolták a halálával, hogy az útravalóként adott szentostyával megmérgezte, mivel a király ellenezte a püspöknek az unokahúgával történő vérfertőző kapcsolatát. A vádat annyira komolyan vették, hogy III. Celesztin pápa a cikádori apátot bízta meg a vizsgálattal.

Utóda Imre király, erről egy királyi futár értesítette őket, aki Szalónakra igyekezett a hírrel.Bár a király Imre lett, öccse, András herceg, aki 20 éves, rengeteg pénzt, várakat, területet kapott, de hatalmat nem, hogy beteljesítse apja fogadalmát a keresztes hadjárathoz.

Vid elkezdte a lánya képzését.

Nyáron tűnik fel a varázslóknak, hogy egy ideje nem láttak tündért a környéken, és semmilyen, tündérek által megszerezhető vist nem kaptak meg.  Lilium sem tudott semmit róluk, de megígérte, megpróbálja felvenni velük a kapcsolatot.

A környéken történt halálesetek is elgondolkodtatóak voltak, hiszen az elmúlt időszakban hárman is fura módon haltak meg. Egy felnőtt férfit elgázolt egy szekér Szerdahelyen, a molnár 10 év körüli fia belefulladt a patakba, ami bokáig ér csak, és egy öreg paraszt Pogányban lezuhant egy szikláról, ami csak ember magas, mégis kitörte a nyakát.  

Lilium pár nap múlva szólt, hogy egy-két tündérrel tudott csak beszélni, félnek valami szörnyűségtől, zavarja őket valami a környéken, de nem nagyon tudták szavakba ölteni.

Megint csak Billy szellemtestvére sietett a segítségükre, aki elmondta, hogy a mostanában történt halálesetek során a holtak lelke egyszerűen csak eltűnt. Még a gyerek lelke sem jutott el a mennybe. Meg volt keresztelve, és nem volt olyan idős, hogy komoly bűnt kövessen el. Ő is tart valamitől, amit nem tud megnevezni, hogy elviszi. Ki sem mozdul a conventus területéről.   

A varázslók úgy döntöttek, hogy megpróbálnak beszélni a tündérekkel, ezért Gwaihirhez fordultak, akit Liliumnak sikerült megtalálnia. Két nap múlva el is mentek Pogány falu fölé, ott a regio azonnal megnyílt előttük, és a szatír már invitálta is be a táraságot. Gwaihiren kívül több tündér is ott volt, a főhelyen egy ismeretlen, nagyhatalmú tündér ült, akit Gwaihir Oberon néven mutatott be. Nekik ez a név persze semmit nem mondott.

A tündérek elmondták, hogy egy ideje állandóan lelkek jajgatását hallják, és ez nagyon zavarja őket. Donatus próbálkozott egy varázslattal, egy pillanatra ők is hallottak valamit, ami nem a szél fújása volt, de semmi többet. Mindenesetre, ígéretet tettek, hogy kiderítik mi folyik itt. A tündérek még utaltak arra, hogy az elmúlt időszak halálesteinek is közük van a változásokhoz, de ezt sem részletezték. Elköszöntek, és megnyugodva tapasztalták, hogy hamar végeztek. Olyan hamar, hogy az a pár ember, akit a región kívül hagytak, még a kulacsát sem tudta elővenni, hogy igyon egyet, miután ők eltűntek.

Ha már Pogány fölött voltak, úgy döntöttek, az itteni halálesettel kezdik, mikor egy öreg lezuhant egy szikláról. A falubelieket kérdezték ki az öregről, majd elmentek ahhoz a sziklához, ahonnan leesett. A falubeliek szerint egyedül élt, annak segített akinek tudott, valószínűleg piásan ült fel a sziklára, és esett le olyan rosszul, hogy kitörött a nyaka, pedig nem volt nagy az a szikla. Nem tudják mit keresett ott, hiszen vasárnap volt, a falu misén volt Szerdahelyen.

A sziklánál Vid megidézte az öreg lelkét, aki könyörgött, hogy ne engedjék vissza oda, ahonnan elhívták, mert valamilyen láncra van fűzve a többi lélekkel együtt. Annyit tudott elmondani, hogy a komájával együtt dolgozott a szőlőben, leültek enni, mikor a komája elővette egy fekete kést és leszúrta.

Donatus megidézte a szelet, emlékszik-e, mi történt itt akkor. A szél elmondása szerint egy ember itt megölt egy másikat. Megint lementek a faluba, ki volt a komája az öregnek, a fuvaros Pogánykőnél. 

A csapat elindult hazafelé, feltételezve, valami megszállta a fuvarost, hiszen ő ütötte el Szerdahelyen is a másik áldozatot.

A fuvaros otthon volt, meg is lepődött, mikor a „tudósok” felkeresték a házánál, de beinvitálta őket. Egyedül volt, a felesége a mezőn dolgozott, a fia meg csavargott valahol. Mióta a barátja, a molnár fia belefulladt a patakba, azóta sokat csavarog, hiába verte már el jó párszor.

Vid Forcost küldte el megkeresni a gyereket, és az asszonyt, majd kifaggatták az öreg paraszt haláláról a fuvarost. Ő annyit tudott mondani róla, hogy az öreg elkérte azt a fekete kését amit talált, megvágta magát és holtan esett össze, pedig csak egy kis vágás volt. Amikor meg, elütötte azt az embert, korábban ő is a bakon ült. Elkérte a kését hogy szalonnát vágjon magának, ő is megvágta magát,  majd leesett a lovak közé, holtan. Persze, a kést már jó ideje nem látta.Persze a varázslók nem hittek neki, próbálták mágiával kifürkészni, de ketten kétfélét csináltak, csak belezavarodott a férfi. Végül úgy döntöttek, megvádolják az öreg paraszt megölésével, felviszik a várba hogy kivallassák, és a vallomástól függően vagy az ispán ítélkezik felette, vagy istenítélet lesz.

A várban sem mondott mást a férfi, melléje zárták a feleségét is, aki persze semmiről sem tudott.

Mikor megtalálták a gyereket, elmondta, hogy a molnár fiával ellopták az apja fekete kését, azzal játszottak, mikor a barátja megszúrta magát, és holtan a patakba esett.  A kést ő rejtette el, egy régi, ritkán használt repedt edény alá.

Donatus és Chrisagon indultak megkeresni a kést, ami most már nagyon gyanús volt a varázslóknak. Már ment le a nap, viszont el is kezdett fogyni, mint napfogyatkozásnál, és a környéken pokoli aura uralkodott. A faluban már mindenki tudta, hogy fuvarozó a bűnös, ő ölt meg mindenkit az elmúlt száz évben.

A környezet megváltozása azonban a falubelieket beűzte kunyhóikba, így a két varázsló és párfős kísérete már az üres, alkonyi úton haladtak a fuvaros házáig. A házhoz tapasztott kamrában, ahová a gyerek a kést rejtette, tűz ütött ki, majd egy gyíkszerű démon tört ki, kezében a késsel. A két varázsló persze azonnal harcba bocsátkozott a démonnal, aki tűzzel támadt rájuk, Chrisagon egyik emberét meg is égette rendesen.

Hiába voltak varázslók ketten, kiegészítve az embereikkel is csak döntetlenre tudták kihozni ezt a harcot, mikor a semmiből megjelent egy, Andrzejhez hasonló fellépésű férfi. Közölte velük, hogy a démon az övé, majd rá is vetette magát. Vagy ő, vagy a démon utat nyitott egy régióba, vagy magába a pokolba (ezt nem tudták eldönteni, főleg gyors fényeket és szürke utat láttak) majd eltűntek.

A pokoli aura abban a pillanatban megszűnt, az alkony is visszanyerte természetes színeit. A fuvarozó háza megsemmisült, a tűzet a varázslók oltották el, nehogy továbbterjedjen. Donatus megvizsgálta azt a pontot, ahol eltűnt a démon és ellenfele, nagyon erős Vim varázslat nyomait érzékelte.

Mivel a démon jelenlétével bebizonyosodott, hogy a fuvarozó ártatlan, de tudták, hogy erről a környéket már soha nem tudják meggyőzni, a családjával együtt útnak indították balatoni ismerősükhöz még aznap éjjel, hogy ott új életet tudjon kezdeni. Andrzejt kérdezték az ismeretlen boszorkányvadászról, de nem tudott róla felvilágosítást adni. Ismer többet is, akik egy-egy démon vagy boszorkány elkapására tették fel az életüket, de a leírásuk alapján nem ismerte ezt az embert.

A képek közül az első Oberont, a második az ismeretlen démonvadászt ábrázolja. 

 

oberon_live_action.jpg

 

demonvadasz2.jpg

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://poganyko.blog.hu/api/trackback/id/tr4412122763

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.