Pogánykő

Egy Ars Magica conventus mindennapjai a XII. századi Magyarországon.

27. játékülés

2019.12.20. 09:41 Donatus a Jerbiton

Ott hagytuk abba, hogy a két fiatal varázsló inkább visszasietett a biztonságot nyújtó Conventusba, hogy a komoly varázsképességet bemutató szerzetessel az idősebb varázslók foglalkozzanak. Ehhez üzenetet kellett küldeniük Coerisbe, majd megvárni, míg onnan visszaérkeznek. Már az üzenetküldés is akadályokba ütközött, több vist kellett felhasználniuk, mire nagy nehezen sikerült Chrisagonnal felvenni a kapcsolatot.

Két hétbe tellett így is, mire Chrisagon és Trebonius visszaérkeztek. (Először kis segítséggel, melyet Zordon Bérc egy varázslója nyújtott nekik, Konstantinápolyba mentek, majd onnan egyenesen a Conventusba) 

Yatáék elmondták mit láttak, majd másnap reggel Chrisagon, Trebonius, Yata, és Dimitrij elment Szombathelyre. Velük ment Izabella, Kada, Trebonius egy testőre, Matteó a pap, Andrzej, és Donatus tanonca, Félix. Most hamarabb odaértek, szó sem volt arról, hogy megálljanak leöblíteni az út porát.

A városhoz közeledve ismét szembesültek a fényviszonyok megváltozásával, a nyomasztó érzéssel, az emberek egyszerre letargikus, és erőszakos viselkedésével.

Chrisagon kis gondolkodás után rájött, hogy az itt tapasztaltak nagyon hasonlítanak egy Métely nevezetű, nagyon erős Mentem varázslatra, melyet egyszer, gyermekkorában tapasztalt meg, még Bretagne-ban, mikor egy ottani főúr megsértett valakit, akit nem kellett volna. Akkor a conventusa összes varázslójára szükség volt, hogy a varázslatot megtörjék. Figyelmeztette a többieket, hogy az a varázsló, aki ezt a varázslatot ismeri és alkalmazza, nagyon erős. 

A városba érve ugyanannál az özvegyasszonynál bérelték ki a házat mint korábban. Kikérdezték a közelmúltban történtekről: időközben a boszorkányt már felakasztották, az emberek szerint a zajok és fények is megszűntek a romoknál pár napja, egyébként más változást nem tapasztalt a házigazdájuk, a település élte a megszokott életét. 

Páran elmentek az esti misére, hogy Chrisagonék is lássák a papot. A misén, az átváltoztatásnál az arra érzékenyek sem érezték az isteni hatalom szétáradását, még az erre különösen érzékeny Félixnek sem lett még csak hányingere sem, pedig méáskor már egy templom közelében is elkapja az émelygés. Chrisagon ezért is vitte magával akarata ellenére, mert már sejtett valamit a primus.  Matteo a mise után ki is jelentette, hogy a pap nem mutatott be igazi szertartást, sem a kenyér, sem az ostya nem változott át.  

Azt viszont megtudták, hogy Róbert nem más, mint az a ciszterci szerzetes, akit ők mentettek meg pár éve a fogadóban. A mise után nem tudtak beszélni vele, nagyon hamar visszasietett a várba. Trebonius megint Commodus bőrébe bújva bejelentkezett az új várnagynál, üzenetet akartak küldeni Róbertnek is, de válasz egyikük kérésére sem érkezett. El is döntötték, éjszaka körbenéznek a várban.

Addig is, elmentek a romokhoz. Már sötétedett, de most nem jelentek meg a gladiátorok szellemei, viszont, ahogy körbenéztek, a gaz által felvert kövek között egy fiatal katona holttestére leltek, akit több csapással öltek meg. Chrisagon megidézte a szellemét, aki elmondta, a várnagy küldte ki pár nappal ezelőtt este, egyedül, nézze meg mi történik itt. Rárontott három szellem, sokszor megsebezték, amitől egyre valóságosabbak lettek, majd meghalt. Elmondta hogy nem idevalósi, Győr mellől jött egy kis faluból. A várnagyot nem ismeri nagyon, ő is csak pár hónapja került Szombathelyre, a püspök küldte pár másik emberrel együtt, de nem örültek az érkezésüknek.

Matteo megígérte a szellemnek, hogy visszatér és tisztességes, keresztény temetést kap, addig is, köveket hordtak a test felé, és a pap megszentelte azt. 

Visszafelé azon vitatkoztak, hogy Róbert irányítja-e a várnagyot, vagy a várnagy a szerzetest, akinek a fogadóbeli viselkedése azonnal gyanús lett számukra.

Yata kivételével mindenki a szálláson maradt, ő macskává változva, és Chrisagon menyét famulusával indult a várba. Átkeltek a várárkon, igénybe véve Chrisagon segítségét. A falon álló őrtől nem messze, Yata a gyilokjárót tartó gerendák egyikén őrködött, a menyét pedig az udvarház egyetlen, világító ablakához osont. Mivel fent a tetőn volt, az ablakon nem tudott benézni, csak hallgatózhatott. 

A szobában egy férfi Róbertet oktatta ki. Figyelmeztette, hogy ő a vezérük, sem Róbert, sem a boszorkány, sem a dalnok nem, írhatja felül azt, amit ő mond. Természetesen Róbert, ha úgy gondolja hogy megerősödött, megint megpróbálhatja elvenni tőle a követ, de nem véletlen hogy nála van, csak ő volt olyan bátor, hogy a pokolba is lemerészkedett érte.

Chrisagon mindent hallott amit a famulusa, és közben meg is osztotta azokat a többiekkel.

Kiderült az is, hogy a dalnok most nagyon jó helyen van a Hédereknél, amiről Izabellának eszébe jutott az a hír, hogy egy idegen, nagyon jóképű minnesanger tartózkodik Kőszegen egy ideje, akit mindenki dicsér a hangja miatt. Azt, hogy ki a boszorkány és éppen hol tartózkodik, nem tudták meg. A hang közölte Róberttel, hogy nem mondja meg neki, merre jár most.  

Yata észrevette, hogy valami árnyék-füst keverék közelít a menyéthez, akinek elég későn, de szintén feltűnt az, hogy egy mozgó árnyék mindjárt odaér hozzá. Yata gyorsan visszaváltozott emberré, hogy tudjon varázsolni, a menyét is mellé ugrott. A füst-árnyék képződmény, melyből két vörös, világító pont volt csak látható, körbeölelte a fiatal varázslót. Yata tisztaságmániás, most úgy érezte, ezer tetű, rüh mászik rajta, bőre, ruhája csupa mocsok, hajából folyik a zsír. Mivel mágiafüggő is, varázsolni kezdett, hogy megtisztítsa magát, miközben a füst sebezte, marta a testét. Hamar rájött, hogy valójában nem is koszos, ezután támad csak az árnyékra. Először egy légaurát akart maga köré tenni, de az nem sikerült, mert a füst teljesen körülölte. El akarta fújni magától, de ez sem sikerült. Végül teremtett egy kis jégszilánkot, amit aztán sikeresen belevágott az egyik szembe, majd pánikba esve elkezd lefutni a várudvarra, mivel nem akar beleugrani a várárokba.

Macskává változott, de valami megragadta, és visszaváltoztatta emberré, amin Yata teljesen kétségbe esett, hiszen természetes alakjából szakította ki az illető, aki a várnagy volt. Ráadásul mozdulni sem tudott, csak állt a gúnyosan mosolygó ellensége előtt, akinek szemében különös, nem evilági fény izzott.

Mikor lebuktak, Chrisagon, Trebonius, Dimitrij, Andrzej, Félix, Kada és a testőr futva indultak a kb. 200 métere levő várhoz.  Futás közben Trebonius egy földlépcsővel hidalta át várárok széle és a fal teteje közötti távolságot és magasságot, ezért nem kellett lassítaniuk sem, felrohantak a várfalra. Érdekes módon, az őr nem tett semmit, csak állt és nézte őket. Mivel az árnyék-füstlény még mindig a falon volt és éppen a famulusra készült támadni, valamit elállta az útjukat a gyilokjárón, rátámadtak. Kada karddal, Félix a Szeleknek karmaival sebezte, Chrisagon Gyémántlabdával. Közben a várnagy játszott Yatával, aki már több sebből vérzett, de nem tudott elszabadulni.

Adrzej kikerülve a lényt, lerohant várfalon, hogy nekitámadjon a várnagynak, de a csapását felfogta egy, a sötétből előbukkanó gladiátor, és párharcba kezdtek.  Mondani sem kell, sötét volt, csak a csillagok, és egy-egy fáklya adott valamennyi fényt. 

Az a pár őr, aki a falon, kapunál, palotaszárny ajtajában állt, mintha révületben lettek volna, nem tettek semmit, maguk elé néztek.  

Sikeresen elűzték a nem is gyenge lényt a várfalon, majd odébb kellett menniük, hogy lássák mi folyik a várudvaron. Látták Yata szorongatott helyzetét, aki varázsolni sem tudott, míg Andrzej a nagyon is hús és vér gladiátorral harcolt a lépcső aljában. Félix segíteni akart Adrzejnek, de a varázslatával, Bacchus ölelésével őt és a gladiátort is csapdába ejtette.   

Trebonius a kedvenc varázslatával el akarta süllyeszteni a várnagyot, de az létre sem jött. Míg Trebonius döbbenten állt, a vele egyidőben varázsló Dimitrij egy Jégszilánkkal kicsi, de bosszantó sebet ejtett Gyula úron. Chrisagon varázslata sem jött létre, melyet szintén a várnagynak szánt, de Dimitrij ötletet adott neki, Jégfalat teremtett az ellenséges varázsló fölé, mikor az éppen nekivágta Yatát a várkapunak, és ezzel le is taglózta. 

Yata a kapun levő gyalogajtót megsemmisítette és kislisszolt rajta. A várnagy felállt, varázsolni kezdett és mindenkire, aki a váron belül volt, (még a saját őreire is) tűz csapott le. Dimitrij is kimenekült, Yatához. Kada megtámadta a gladiátort, aki ki akart szabadulni a növények fogságából, Andrzej nagy nehezen sikeresen kiszabadult és együtt támadtak a gladiátorra, aki még így, megbéklyózva is kemény ellenfél volt kettejüknek. A várnagy újra tüzet küldött mindenkire, mire Trebionius egy Földgömbbel visszatámadott sikeresen. Most már rájöttek, hogy csak, a direkt a várnagyra irányított, fizikai varázslataik hatásosak.   

Yata el akarta űzni, mert biztos volt benne hogy egy démon, de csak az idejét vesztegette vele, és még fáradtabb is lett.    

Mivel a varázsló a varázslatai előtt mindig tapsolt egyet, Yata és Dimitrij összedolgoztak. A várárokban levő vizet átváltoztatva egy kígyóvá körbevették a varázslót, és a kezeit távolt tartották egymástól. Trebonius erre felnyársalta egy kőoszloppal, Chrisagon pedig megfagyasztotta a várnagyot körbevevő vizet.  

Már azt hitték, sikeresen legyőzték az ellenséges varázslót, de ekkor ördögök tucatja jelentek meg a várudvaron, várfalon. Chrisagon úgy vélte hogy ideje visszavonulniuk, főleg, mikor a felnyársalt, tehát halott varázsló elkezdte letolni magát a karóról, miközben a jég olvadni kezdett körülötte.

Megint csak nem vártak másnapig, azonnal megindultak Velem irányába, gyakran hátratekintve, nem követ-e őket valaki/valami.

 

A végére ismét képek. Véletlenül találtam őket, köszönet a készítőinek, bárkik is voltak:)

Valamint, advent lévén egy szokásos gregorián ének abból a korból. 

szombathely_vara1.png

szombathely_vara2.jpg

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://poganyko.blog.hu/api/trackback/id/tr8415359890

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.